Banner
Cầu trục đồng bộ
Cầu trục hai móc dùng để nâng vật nâng dài Cầu trục hai móc 5 tấn + 5 tấn

Thông số kỹ thuật cầu trục hai móc

Tải trọng nâng : từ 1 tới 100 tấn

Chiều cao nâng: Tới 100 m theo yêu cầu

Khẩu độ : Tới 50 m

+ Cầu trục hai móc làm việc trong môi trường ACID

+ Cầu trục hai móc làm việc trong môi trường luyện thép

+ Cầu trục hai móc chống cháy nổ

...